Video

IVAN KLAJN RECNIK JEZICKIH NEDOUMICA PDF

Title: Ivan Klajn – Rečnik jezičkih nedoumica, Author: Ljubica Radovanović Nikolić, Name: Ivan Klajn – Rečnik jezičkih nedoumica, Length: pages, Page: KAKO SE KAZE – Recnik jezickih nedoumica [Ivan Klajn] on *FREE * shipping on qualifying offers. Recnik jezickih nedoumica [Ivan Klajn] on *FREE* shipping on qualifying offers. Neophodan i vredan jezički priručnik za đake, studente, profesore.

Author: Dadal Maktilar
Country: Nigeria
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 19 October 2011
Pages: 134
PDF File Size: 14.77 Mb
ePub File Size: 10.83 Mb
ISBN: 447-3-95363-847-6
Downloads: 77599
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dourr

Thank you for interesting in our services. We are a non-profit group that run this website to share documents. Jezicoih need your help to maintenance this website. Please help us to share our service with your friends. SastavIjen je na osnovu postojeee norme i predloga iznetih u strucnoj lingvistickoj literaturi.

Za razliku od nekih ranijih prirucnika, recnik se ne ogranicava na pravopis i izgovor, nego se bavi i pitanjima znacenja, gramatike i upotrebe reci.

OtucJa nisu sistematski popisivane reci sa odredenim “teskim” glasovima c ie, h,j i slicnomedu kojima je podosta retkih i nepotrebnih, vee se tezilo da sc odaberu oni izrazi, oblici i konstrukcije koji stvamo zadaju teskoee u jezickoj praksi naseg doba. Posebna paznja poklonjena je novijim reCima i imenima koja se redovno javljaju u stampi. Akcenti nisu belezeni, buduei daje njihovo nomliranje i teorijski i tehnicki neizvodljivo u prirucnicima ovog obimao Ijekavski oblici davani su samo u onim slucajevima kad postoji kolebanje, nedooumica kad se u istom slogujavljaju i nedoumifa oblicke neizvesnosti.

Tip upotrebljenih slava obicna, polucma, kurzivna nema veze s pravilnQseu iii nepravilnoseu pojedine reCi. Za svaki oblik treba smatrati daje dobar ukoliko nije drukcije receno. Izvestan broj pojmova obraden je pod opstim nazivom, koji je stampan velikim slovima, npr. VeCina odrednica data je u obliku zasebne reci, ali ima i takvih koje se odnose na pojedini glas iIi slova, na pocetak iIi zavrsetak reci.

Stoga, ako se u recniku nc nude odredena rec, treba potraziti njen sufiks iIi zavrsni deo: Izbacene su odrednice koje su se odnosile iskljucivo na hrvatsku varij antu. Pravopisna tumacenja uskladena su s novim Pravopisom Matice srpskeuz izvesna mala odstupanja koja su naznacena kao takva.

Za pojedine reci i dalje se upucuje na Pravopis iz Pizurica, Matica srpska, Novi Sad P 60 – Pravopis srpskohrvatskoga knjizevnoga jezika, Novi Sad – Zagreb Imena kao Pera, Iva, Bora, Misa itd. Francuska muska imena na -a bolje je menjati kao imenice m.

  APPROXIMATION FILE MORVAN3.DVI PDF

RECNIK JEZICKIH NEDOUMICA

Ipak se za pojedina imena 1I0bicajila promena kao u z. Dvostruko a javlja se jezuckih imcnima kan Baas v. Potreban izraz, pod uslovom da se ne upotrebljava kao zajednicka imenica umesto uroaenik iIi starosedelac, nego s velikim slovom kao nacionalno ime allstralij skih domorodaca.

Afganistan, aji;anistanski su pravilniji oblici, ali se kod nas upotrebljavaju samo Avganistan, avganistanski. Tennin Afgani Avgani iIi Afganci Avgancikoji oznacava najbrojniju naciju na podrucju Av- aga ganistana, treba razlikovati od termina Afganistanci Avganistanci stanovnici iii drZavljani Avganistana.

Za prave age i begove istorijske licnosti titula se posle imena pise s crticom: Smail-aga, Afehmed-aga, Ibrahim-beg, Gazi Husrev-beg itd.

Ako se dodaje sarno iz postovanja iii u sali, pise se sastavIjeno s imenom: Avdaga, Suljaga, Omeraga, Mehmedbeg itd. Poneki gramatieari su bez stvarnog razloga zabranjivali oblik akra, preuzet iz latinskog, zahtevajuci da se kaze “staviti u altte” i sl. Ahilej boljeali i Ahil: Akira Kurosava, japanski reditelj: Prosireno znaeenje “izgovor” iIi “opravdanj e” nastalo je u americkom engleskom i danas se prenelo i u druge jezike, ali ga strogi stilisti ne odobravaju.

Alitalija Alitalia, vazduhoplovna kompanija: Alpi, u Alpima i Alpe, u Alpama. Ovu rec u nacelu treba upotrebljavati sarno kad su posredi dye mogucnosti, npr.: U recenicama kao “Postojijos nekoliko alternativa”, a pogotovu u spoju “jedina alternativa”, bolje je upotrebiti drugu imenicu: Andaluzija, andaluski bolje nego andaluzijskiAndaluzanin, -anka ne Andaluzijac, -ijka.

Aljehin uobicajeno, mada je ruski izgovor Aljohin. Amazonki u grckoj mitologijis malim a u zllacenju “ratoborna zena”. Andi, u Andima, rede Ande, u Andarna; andski. Sastavljeno pisanje Angloamerikanci, angloameriCki, ikanski dopusta se kad je znacenje “Amerikanci engleskog porekla”. Pored osnovnog znacenja nekadasnji stanovnici Engleskekod nas i u drugim evropskim jezicima upotrebljava se i u znacenju “narodi cngleskog jezika”. Ova imenica ima sarno rnnozinu; pogresno je “anal” u uk: S crticom sarno ispred imena Anti-Diring i ispred ponovljenog prefiksa, npr.

Ne upotrebljava se ni pri sazimanju samoglasnika v. Antihrist; s nedoumicaa a u opstem znacenju “bezboznik, nevemik”. Antoinemedoumica Antuan. AntoinetteAntonijeta ita!. Antonietta i Antonela ita!.

Ne postoji ime Antoanela. Antonio, Antoniorn, Antoniov ne -ijem, -ijev: Antverpen flamanski i Anvers francuski ravnopravne su varijante, mada je kod nas prva obicnija.

Ne stavlja se u reCima s, olajn, nek, u kmjim oblicima infinitiva radit, Gitat, doc i glagolskog priloga sadasnjeg trazee, znajueniti u starinskim oblicima kao mea od me- Apulija, pokrajina na jugoistoku Italije; ne treba kod nas upotrebljavati ita!. Ne arbiter, osim kao latinizam: Petronije Arbiter rimski pisacarbiter elegantiarum izg. Atina grad ; Palada Atena boginja. Arlekin ili Arlekino lik iz ita!. Astek ne Actek ; mn. Asteci ne Acteki ; astecki ne asteski.

  1998 BLAZER OWNERS MANUAL PDF

Nije dobra “pokusaj atentuta”, jer sarna rec atentat od lat attentare — pokusati ima prvobitno nedoummica pokusaj ubistva. Nije dobra primenjivati ovaj izraz na gledaoce televizije iii sportskih priredaba, umesto publika iii gledaliste.

Augzburg, augzburski po novom Pravopisu: Igan, -ijanka, australijski, rede Australac, -alka, australski. Austrougarska iii Austro-Ugarska P, u tacki 49 f 1dopusta aba obIika, uz napomenu da je “Iogicnije spojeno pisanje”. Pridev jeaustrougarski, bez crtice; Alistrougarska monarhija, Austrougarska carevina s velikim A.

VeCina recnika razlikuje autarhiju samovladu, samovlasce od autarkije privredne samodovoljnosti, nezavisnosti od uvoza tudih praizvoda. Prva rec slozena je s auto 12 grclm arhein, “vladati”, druga s grckim arkein, “biti dovoljan”. Avar i Avarin; mil. S crticom se pise u znacenju “automobilski”, npr. Ipak, za reci koje se osecaju i izgovaraju kao jedinstvene, npr.

Azijac, Azijka, azijski danas obicnije i Azijat, Azijatkinja, azijatski obicno s prizvukom primitivnosti, varvarstva i s1. U nekim recima, npr. Babaroga licnost iz bajke i babaroga kao zajednicka irnenica. Baevold ne nego Bakvold v. Bahama iii Baharne iii Bahamska ostrvabolje nego Baharni.

[Projekat Rastko] Odbor za standardizaciju srpskog jezika

Bajram; Kurban-bajrarn; Rarnazanski bajrarn. Bakvold, Art Art Buchwald: Bangi glavni grad Centralnoafricke RepubJike ; ifan je francuska grafija. Bangkok, bangkocki ne bangkoski, bankoski.

Barimor Barrymorene Barimur. Barnard Christian Barnardne Barnar. Barselona je najtacnija transkripcija za sp. Barton, uobicajena transkripcija za eng1. Burton; tacnije bi bilo Berton. Bask, Baski, ne Baskijac, Baskijci.

Pridev baskijski je rdavo rfcnik v. Basearsija iBas-carsija u Sarajevu ; s malim b u znacenju “glavni trg”; bascadijski spoj eno. BBC po mogucstvu treba pisati latinicom, kao eng1. Bejsinger Kim Basingerne Bejsindzer.

Bela kuca u Vasingtonu. Bermingem Birminghambolje nego Birmingem. Bermuda iIi Bel1llude; P dopusta i m. Drugo je prczime Bams Barnes. Bernstein kao ncmacko prezime izgovara se Bernstajn, kao amcricko Bernstajn ili Bemstin. Besi, Sirli Shirley Basseyne Bejsi. Besmisleni su spojevi kao “besprizorna izjava”, “besprizorno ponasanje” nedomuica s1.

Beti Dejvis Bette Davisne Bet.